Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

28 Ağustos 2013 - 09:17 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

Ortaklığın Adresi : İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No. : 0 224 324 24 24 - 0 224 324 24 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 224 324 24 24 - 0 224 324 24 75
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.08.2013
Özet Bilgi : Şirketimiz ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasında yapılan sat - geri kirala sözleşmesine istinaden maddi duran varlık satışıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Fabrika Binası ve Arazisi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Karaçalılık, 139.014,74 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14 Mayıs 2013
Toplam Satış Bedeli : 50.000.000,00 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 89,93
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 25,51
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 72,08
Satış Koşulları : Satış işlemi sat geri kiralama yöntemi ile yapılmış olup sözleşme şartlarına göre erken ödeme opsiyonu bulunan 7 yıl vadeli 50.000.000 TL (+ KDV) bedel ile yapılmıştır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 27.08.2013
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Sat - geri kirala şeklinde yapılan bu işlem kısa vadeli kredilerin kapatılmasını ve şirketin yabancı kaynaklardan kısa vadelerle sağladığı işletme sermayesinin uzun vadeye yayılmasına katkı yapacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 13.830.922 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : yok
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : yok
Karşı Taraf : Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İlişkili taraf değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin yapmış olduğu değerleme
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : yok
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 50.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : yok


EK AÇIKLAMALAR:
" Şirketimiz ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasında 01.08.2013 tarihinde imzalanan Şirketimiz aktifinde bulunan 2131 parsel nolu gayrimenkulün erken ödeme opsiyonu ile 7 yıl vadeli 50.000.000 TL (+ KDV) bedel ile sat - geri kirala sözleşmesine istinaden Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'ne satış işlemi gerçekleştirilmiş olup bedelin tamamı Şirketimize ödenmiştir."


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.BIST