Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

26 Ağustos 2013 - 17:42 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5078968 -18489396
Dönem Karı/Zararı 1734327 695321
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 515447 552872
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 278350 224996
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış 13 182503 229776
-Kullanılmamış İzin ve İkramiye Karşılığındaki Değişim 13 29308 104617
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Mevduat Faiz Reeskontlarındaki Değişim -11524 15114
-Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar -524 -649
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 37334 -20982
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7213966 -19501068
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Yabancı Para Çevrim Farkları 15 1927 -1188
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7082324 -30662631
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış -17058300 -448504
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5055944 435267
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 95095 233134
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2746483 11269448
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 355527 -326594
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4964192 -18252875
Ödenen Temettüler
Ödenen Dava Karşılıkları 11 -30750
Ödenen Personel İzin Karşılığı 13 -1140 -41336
Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -113636 -164435
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -103846 -100299
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -103846 -100299
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4932385 16871943
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 37550000 3233345088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -42482385 -3214569774
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -1903371
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -10115199 -1717752
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -10115199 -1717752
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 12748520 14475808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2633321 12758056http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306333


BIST