Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

26 Ağustos 2013 - 17:42 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 97499340 105484958
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 13046333 22912008
Finansal Yatırımlar 5 21122476 6607680
Ticari Alacaklar 7 62520414 69602214
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 18655081 17195738
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43865333 52406476
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 2291 5247459
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24 2291 2291
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5245168
Türev Araçlar 25324
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 15 432910 486765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15 339085
Diğer Dönen Varlıklar 15 349592 289747
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 7251825 5124765
Finansal Yatırımlar 5 4924998 2750000
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 613674 449774
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 613674 449774
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 1392122 1598137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39878 8367
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 39878 8367
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 281153 318487
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 104751165 110609723

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50581722 57876895
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 34425497 39357882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 13957907 16704390
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 268218 29193
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13689689 16675197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 1049392 943463
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1049392 943463
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 21293
Kısa Vadeli Karşılıklar 1127633 871160
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 575106 546938
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler 14 552527 324222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 837019 768152
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 837019 768152
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 837019 768152
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 53332424 51964676
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16 53332424 51964676
Ödenmiş Sermaye 40000000 40000000
Sermaye Düzeltme Farkları 150406 150406
Hisse Senedi İhraç Primleri 6233176 6233176
Değer Artış Fonları 442073 810579
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -147733 -149660
- Yabancı Para Çevirim Farkları -147733 -149660
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1854617 695084
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3065558 3333283
Net Dönem Karı/Zararı 1734327 891808
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 104751165 110609723http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306331


BIST