Ana Sayfa***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

26 Ağustos 2013 - 17:12 www.borsagundem.com

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat 24 Esenler İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0212 4384767 ve 0212 4386370
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 4384767 ve 0212 4386370
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerleri


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı uyarınca halka açılan ortaklığın halka arzdan elde ettiği fonların izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, ortaklık tarafından paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve halka arz dönemini içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir özel durum açıklaması yapması zorunludur.

Bu kapsamda Şirketimizin halka arz izahnamesinin 1.6 numaralı ' İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri'

Ortak satışından elde edilen gelirler, grup şirketlerinin Şirkete olan vadesi gelen borçlarının ödenmesinde kullanacaktır. Dolayısıyla ortak satışı yapılmasına rağmen buradan elde edilmesi planlanan halka arz geliri de yine Şirket bünyesine dönecektir. Halka arzdan elde edilen direkt ve dolaylı nakit girişleri ile Şirket mali bünyesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sermaye artışı şeklinde olan 13.500.000.-TL nominal değerli hisse için tahmini halka arz karşılığı olan 35.100.000.-TL lik tutar işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır. Şirket geçmiş yıllarda yıllık %20 civarında büyüme yakalamıştır. Önümüzdeki süreçte bu büyüme oranları aynen devam etmesi halinde iş modeli gereği işletme sermayesi büyümeye paralel olarak artmaktadır. Halka arz gelirlerinden işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak kaynak 20.220.000.-TL olup, buna ek olarak 2017 yılına kadar planlanan yeni yatırım ise 12.880.000.-TL, 2012 yılına kadar yenileme yatırımları toplamı ise 2.000.000.-TL.dir. Şirket toplamda 2017 yılına kadar olan işletme sermayesi ve yatırım harcamaları için gerekli olan kaynağın büyük kısmını halka arz geliri ile karşılayacaktır. Bu yatırım ve işletme sermayesinin oluşacağı döneme kadar olan süreçte ise oluşan kaynak gerek iskonto oranı yüksek peşin alımlarda gerekse kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılarak azami oranda faydalanılacaktır.

Şeklinde ifade edilmektedir.

Haziran ayında gerçekleşen halka arzımızda toplam 16.500.000 adet hissenin 2,60 TL/adet fiyattan satışını yapılmış olup bunun 3.000.000 adeti ortak satışı , 13.500.000 adeti ise sermaye artırımı şeklinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz sermeye artırımı yoluyla 35.100.000 TL brüt gelir elde etmiştir. Ortak satışından gelirden taahhüt edildiği üzere şirketimizin alacağı tutar olan 2.659.322 TL , ortaklar tarafında 31.07.2013 tarihine kadar şirketimize ödenmiştir. Halka arz geliri işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmakla birlikte , vadesi gelmemiş kısa vadeli kredilerin kapanmasına ve planlanan yeni yatırımların yapılmasına kadar geçen süreçte para ve sermaye piyasalarında değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza duyurulur,

Saygılarımızla,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST