Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

12 Ağustos 2013 - 21:43 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 98006770 91660262
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 10656206 10049532
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 47671446 44547649
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-10 1181118 1015496
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 46490328 43532153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 49402 50707
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49402 50707
Türev Araçlar
Stoklar 6 27846957 27095191
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 1247358 2079698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 8 10535401 7837485
ARA TOPLAM 98006770 91660262
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 95141693 91912570
Finansal Yatırımlar 52 43
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 316 178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316 178
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 141223 141223
Maddi Duran Varlıklar 9 93704720 90419621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 1259910 1295735
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1259910 1295735
Peşin Ödenmiş Giderler 7 35472 55770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 193148463 183572832

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61574908 63055412
Kısa Vadeli Borçlanmalar 66357 47707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11 6859708 13758394
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 50308291 46087637
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-12 19964190 18165035
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12 30344101 27922602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1574835 1391544
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar