Ana Sayfa***AEFES* *PENGD***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***AEFES* *PENGD***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

09 Temmuz 2013 - 18:48 www.borsagundem.com

***AEFES******PENGD***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)-0 (212) 641 96 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (216) 586 80 02-0 (216) 389 58 63
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : İştirakimiz Anadolu Etap Tarafından İmzalanan Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin %33.33 oranında hissesine sahip olduğu Türkiye'de meyve yetiştiriciliği ve meyve suyu konsantresi üretimi ve yurtiçi ve yurtdışına satışını yapan Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Anadolu Etap"), meyve suyu konsantresi imalatı konusunda faaliyet gösteren Penkon Gıda Sanayii A.Ş. ("Penkon")'nin %100 hissesinin yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması ve uluslararası bir denetim şirketinin 30.06.2013 tarihinde sona eren mali dönemi kapsayacak şekilde Uluslararası Muhasebe Standartları ("UFRS")'na göre yapacağı mali denetimden sonra yapılacak değerleme sonrası net fiyatın belirlenmesi kaydıyla 36,5 milyon Euro şirket değeri üzerinden satın alınması amacıyla şirketin %25 oranında hissesine sahip olan Penguen Gıda Sanayii A.Ş. ("Penguen"), %50 oranında hissesine sahip olan GTR Credit Europe B.V. ve %25 oranında hissesine sahip olan Gençoğlu Holding A.Ş. ile bugün bir hisse satış ve alım sözleşmesi imzalamıştır. Konuya ilişkin gelişmeler Şirketimiz tarafından özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST