Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

09 Temmuz 2013 - 18:40 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA
Telefon ve Faks No. : 0 224 324 24 24 / 0 224 324 24 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 224 324 24 24 / 0 224 324 24 75
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08.07.2013
Özet Bilgi : Şirketin % 25 hissesine sahip olduğu Penkon Gıda Sanayi A.Ş. hisselerinin satışıSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.07.2013
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Penkon Gıda Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Meyve ve Sebze konsantresi üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 800.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 09.07.2013
Satış Koşulları : -
Satılan Payların Nominal Tutarı : 200.000,00 TL
Beher Pay Fiyatı : 1 TL
Toplam Tutar : 36.500.000 EURO
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 25
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 14,58
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : Fiyat kesinleştiğinde açıklanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : yoktur
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : 30.06.2013 tarihinde sona eren mali dönemi kapsayacak şekilde UFRS'ye göre yapılacak mali denetiminden sonra değerleme raporu düzenlenecektir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : 30.06.2013 tarihinde sona eren mali dönemi kapsayacak şekilde UFRS'ye göre yapılacak mali denetiminden sonra değerleme raporu düzenlenecektir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin %25 oranında hissesine sahip olduğu meyve suyu konsantresi imalatı konusunda faaliyet gösteren Penkon Gıda Sanayi A.Ş.'nin %100 hissesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması ve Uluslararası bir denetim şirketinin 30.06.2013 tarihinde sona eren mali dönemi kapsayacak şekilde UFRS'ye göre yapılacak mali denetiminden sonra yapılacak değerleme sonrası net fiyatın belirlenmesi kaydıyla diğer Şirket ortakları GTR Credit Europe B.V ve Gençoğlu Holding ile birlikte 36,5 milyon Euro şirket değeri üzerinden satışı için Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bugün bir hisse satış ve alım sözleşmesi imzalanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler şirketimiz tarafından özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST