Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

30 Mayıs 2013 - 13:55 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon ve Faks No. : 0 256 6181310 - 0 256 6181104
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 256 6181310 - 0 256 6181104
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : KAYDİLEŞTİRİLMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN DUYURU


AÇIKLAMA:
06/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'unun 13. Maddesinin 4.Fıkrasında,

''Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur.Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hale gelir.Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz.Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmine Merkezine (YTM)'ye intikal eder.Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.'' hükmüne yer verilmiştir.

Şirketimiz pay senetleri, 20/01/2012 tarihinde MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31/12/2019 tarihinde sona erecektir.Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, sözkonusu pay senetlerini 31/12/2019 tarihine kadar Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir.Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir.
Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden edinilmesi mümkündür.
Herhangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST