Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Gelir Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Gelir Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:52 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 -31.03.2013 01.01.2012 -31.03.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 17 2671739893 2394254062
Satışların Maliyeti (-) 17 -2664940432 -2388032216
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 6799461 6221846
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -323350 -262589
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -6224586 -6250719
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 160163 221585
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -53080 -64745
FAALİYET KARI/ZARARI 358608 -134622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 14 -53720
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 1071007 702989
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -620624 -786740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 755271 -218373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 23 -113566 27182
- Dönem Vergi Gelir/Gideri -90466
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri -23100 27182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 641705 -191191

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 641705 -191191

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 9639
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 9639

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 641705 -181552

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283509


BIST