Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:51 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Sermaye Ödenmemiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı Değer Artış Fonları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Zararları Net Dönem Karı / (Zararı) Ana Ortaklığa ait Özkaynak Azınlık Payları TOPLAM
1 Ocak 2013 55.600.000,00 23412213 36688014 1199850 110959 -26907986 2134429 92237479 -1575 92235904
Geçmiş yıllar zararlarına transferler 2134429 -2134429
Aktüeryal kazanç/(kayıp) -1601 -1601 -1601
Maddi duran varlık satışı -754465 754465
Döneme ait toplam kapsamlı gelir 1700941 1700941 1212 1702153
31 Mart 2013 55.600.000,00 23412213 35933549 1199850 110959 -24020693 1700941 93936819 -363 93936456
1 Ocak 2012 55.600.000,00 23412213 35933549 1199850 110959 -10777465 -16130521 90103050 5652 90108702
Geçmiş yıllar zararlarına transferler -16130521 16130521
Döneme ait toplam kapsamlı gelir 572920 572920 -112 572808
31 Mart 2012 55.600.000,00 23412213 35933549 1199850 110959 -26907986 572920 90675970 5540 90618510http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283502


BIST