Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:51 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar 1734538 521858
Esas faaaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 732820 642795
Kullanılmamış izin karşılığı -97181 -24962
Kıdem tazminatı karşılığı 9 97314 57735
İştiraklerdeki değişim 5 820778 -696150
Şüpheli alacaklar karşılığı 4 120000
Vadeli döviz işlemleri gider tahakkuku 17 193981 1225984
Stok değer düşüklüğü -240722 -887827
Maddi duran varlık satış karı-net 12 -1209131 -32557
Faiz gideri 1208640 1019880
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet geliri 3241037 1946756
Ticari alacaklardaki değişim 4 -1877823 -268117
Diğer alacaklardaki değişim -2080030 920
Stoklardaki değişim 5588789 4960442
Diğer varlıklardaki değişim -2814638 -1412804
Ticari borçlardaki değişim 4 -387330 -4391265
Diğer borçlardaki değişim 38946 -304524
Şüpheli ticari alacaklar ile ilgili tahsilatlar 4 92430
Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler -33099 -70147
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 1675852 553691
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları 6 -457274 -672506
Maddi olmayan duran varlık alımları -7212
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 2071168 32557
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 1613894 -647161
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim 3 -2682498 273389
Ödenen faiz -563992 -596679
Alınan faiz 198
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -3246292 -323290
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) 43454 -416760
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 151564 595515
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 195018 178755http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283501


BIST