Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )

17 Mayıs 2013 - 17:51 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 96004889 94730992
Nakit ve Benzerleri 195018 151564
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 4,15 0 13934
Diğer ticari alacaklar 4 21437415 19545658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 2295400 215370
Stoklar 50061922 55409989
Canlı Varlıklar
Türev Finansal Araçlar 17 3316 197297
Diğer Dönen Varlıklar 22011818 19197180

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 100307844 102240554
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
İştirakler 5 28618111 29438889
Maddi Duran Varlıklar 6 70056817 71168660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83032 90845
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13 1549884 1542160
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 196312733 196971546

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99724536 101731147
Finansal Borçlar 3 56093302 57648031
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar 4,15 4707606 2357462
Diğer ticari borçlar 4 32838237 35575462
Diğer Borçlar 1589233 1390071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4496158 4759872

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2651741 3004495
Finansal Borçlar enmiş Vergi Yükümlülüğü
Değer Artış Fonları 6 35933549 36688014
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10 110959 110959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 10 -24020693 -26907986
Net Dönem Karı/Zararı 1700941 2134429
AZINLIK PAYLARI -363 -1575
TOPLAM KAYNAKLAR 196312733 196971546http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283499


BIST