Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

17 Mayıs 2013 - 16:59 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 17.06.2013 tarih saat 14:30' da 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
16.05.2013 tarih ve 604 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 17.06.2013 Pazartesi günü saat 14:30 da yapılacak 2012 t. yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemine bir madde ilave edilmesine ve buna göre 19 ve 20. Maddelerin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. . . 16/05/2013 13:56'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 16.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 17.06.2013 14:30
Gündem 17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
4- 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6-Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT `un istifası nedeni ile yerine seçilen Sn. Erol NARİN?in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması hususunda karar verilmesi,
7-Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi
8-Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30.Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
9-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası"nın kabulü veya reddi,
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
12-Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13-İlişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14-Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespit edilmesi.
15-2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
16-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması hususunda karar verilmesi,
17-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18-Genel Kurullarda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iç yönergenin okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
19-Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
20-Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST