Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 15:23 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi önceki net kar ( + ) 2011155 3608319
Düzeltmeler
Amortisman (+) 8-9 1987582 1538945
Kıdem tazminatındaki değişim (+) 12 320326 384967
Faiz gideri tahakkuku (+) 19 275332 193150
Faiz geliri tahakkuku (-) 18 -132605 -309890
Şüpheli alacak karşılığı (-) 5 -1240 -1051
Gelir Tahakkukları (-) 0 0
Maddi duran varlık satış zararı 17 -36821 -12514
Borç Karşılıklarındaki değişim (+) 10 55138 0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 4478867 5401926

Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) 5-6 -2269777 -4560622
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-) 22 -36052 -1024109
Stoklardaki artış (-) 7 -1106420 705359
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) 13 1441218 1458998
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+) 5-6 2116548 2894592
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+) 22 2296600 2940344
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-) 13 395053 -872616
Ödenen kıdem tazminatı ve diğer ücretler (-) 12 -380761 -30982
Banka Masrafları Ödemeleri 19 -132592 -13359
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-) -1614116 -741142
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi) -40731 -67307
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 5147837 6091082

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-) 8 -3958897 -3332725
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 89963 18427
Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 9 -33207 -23518
Tahsil Edilen Faiz 2621 127194
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -3899520 -3210622


C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Ödenen Faiz -275332 -193150 -352906 -1554773

Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış 895411 1325687

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 3 10049533 10578822
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 3 10944944 11904509http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278115


BIST