Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 15:23 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.03.2013 01.01.2012 - 31.03.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 15 49726295 50577778
Satışların Maliyeti (-) 15 -40312582 -40413068
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9413713 10164710
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 9413713 10164710
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 16 -3030632 -3335787
Genel Yönetim Giderleri (-) 16 -4042966 -3376997
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 16 -111706 -87479
Diğer Faaliyet Gelirleri 17 193330 337024
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 17 -44450 -32312
FAALİYET KARI/ZARARI 2377289 3669159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 18 1892115 2155324
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 19 -2258249 -2216164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2011155 3608319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 20 -441538 -873807
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 20 len Faaliyetlerden Hisse Başın ara Çevrim Farklarındaki Değiş 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1509215 2820357

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları 0 0
Ana Ortaklık Payları 0 0http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278114


BIST