Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )

03 Mayıs 2013 - 15:23 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 96845953 93978271
Nakit ve Benzerleri 3 10944944 10049533
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 45011515 44547649
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22 1061243 1025191
- Diğer Ticari Alacaklar 5 43950272 43522458
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 6 4221085 2377882
Stoklar 7 28201610 27095190
Canlı Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 13 8466799 9908017

(Ara Toplam) 96845953 93978271

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0

DURAN VARLIKLAR 95882090 93992481
Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 6 178 178
Finansal Yatırımlar 52 43
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 141223 141223
Maddi Duran Varlıklar 8 94376519 92499531
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 1292854 1295735
Şerefiye 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0
Diğer Duran Varlıklar 13 71264 55771
TOPLAM VARLIKLAR 192728043 187970752

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62573088 65338220 46087632
- İlişk 2359955
B
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 2852110 2457057

(Ara Toplam) 62573088 65338220

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27573027 21559819
Finansal Borçlar 4 18225645 12593072
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 6594 6687
- İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar 0 0
- Diğer Ticari Borçlar 5 6594 6687
Diğer Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Borç Karşılıkları 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 3796893 3476567
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 5543895 5483493
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0
Ö Z K A Y N A K L A R 14 102581928 101072713
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 102581928 101072713
Ödenmiş Sermaye 36000000 36000000
Sermaye Düzeltme Farkları 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 0 0
Değer Artış Fonları 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124305 124305
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 64948408 54056968
Net Dönem Karı/Zararı 1509215 10891440
AZINLIK PAYLARI 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 192728043 187970752http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278113


BIST