Ana Sayfa***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

19 Nisan 2013 - 14:33 www.borsagundem.com

***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A-İşletme Faaliyetleri
Vergi Öncesi Net Kar (+) -390891 -385838
Amortisman ve İtfa Payları (+) 157683 -690
Alacaklar için ayrılan karşılıklar 0 0
Kur farklarından doğan zarar (+) 0 0
Kıdem tzaminatı karşılığı(+) 60281 40473
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (_) 3567 0
Faiz tahakkuk gideri(+) 0 0
Diğer düzeltmeler 17610 -11380
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi faaliyet karı (+) -151750 -357435
Ticari işletmelerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-) -1100791 -2227705
Stoklardaki azalış(+) -155275 -1546761
Diğer alacaklardaki,gelir tahakkuku vb.artışları (-) -794164 -626871
Ticari borçlarda azalış(-) 653684 853272
Diğer ödemelerdeki azalış (-) 1633599 1113179
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit(+) 85303 -2792321
Faiz ödemeleri (-) 0 0
Vergi ödemeleri (-) 0 0
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 85303 -2792321
B-Yatırım Faaliyetleri
Mali varlık satışı,satış tutarının neti (+) 0 0
Maddi varlık satın alımları (-) -1068247 13792
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 227747 0
Tahsil edilen faizler (+) 0 0
Tahsil edilen temettüler (+) 0 0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -840500 13792
C-Finansman Faaliyetleri
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 0 0
Uzun Vadeli Borçlarla ilgili nakit girişleri (+) 0 0
Menkul kıymet alımı için yapılan ödemeler (-) 108442 333848
Finansal borçlari ile ilgili ödemeler (-) 717693 2134693
Ödenen temettüler(-) 0 0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklana net nakit 826135 2468541
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 70938 -309988
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 15753 325741
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 86691 15753http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=275058


BIST