Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 22:56 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetleri
Vergi öncesi kar/(zarar) 826880 -14843608
Esas faaaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 10,11,18 2754722 2485685
Kullanılmamış izin karşılığı 255858 148450
Kıdem tazminatı karşılığı 14 846808 661550
İştiraklerden gelirler 9 -1783270 -801534
Şüpheli alacaklar karşılığı 6 120000 0
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku 26 1100621 -1297918
Stok değer düşüklüğü 8 -647105 855899
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı-net 19 -43352 -2226
Faiz gideri 21 4609256 2911779
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet geliri/(gideri) 8040418 -9881923
Ticari alacaklardaki değişim 6 -6240272 -3761042
Diğer alacaklardaki değişim 7 -4618 -74645
Stoklardaki değişim 8 -16198178 -10156428
Diğer varlıklardaki değişim 15 -2479461 -3248701
Ticari borçlardaki değişim 6 16014315 9679277
Diğer borçlardaki değişim 7,15 1653218 2355599
Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler 14,15 -320282 -88240
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / işletme faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit 465140 -15176103
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları 10 -2119699 -6218407
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -61748 -7016
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 43352 6695
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2138095 -6218728
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim 5 5000163 24204596
Ödenen faiz -3771731 -2470262
Alınan faiz 20 572 0
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 1229004 21734334
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -443951 339503
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 595515 256012
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 151564 595515http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274089


BIST