Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )

12 Nisan 2013 - 22:56 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 17 85524198 78995206
Satışların Maliyeti (-) 17,18 -68736254 -71740422
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16787944 7254784
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 16787944 7254784
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -8597564 -8745200
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -6260014 -6233407
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 19 1892783 2497447
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19 -978428 -814238
FAALİYET KARI/ZARARI 2844721 -6040614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 9 2083270 1426534
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 20 9047826 4693894
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 21 -13148937 -14923422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 826880 -14843608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 22 1300322 -1284261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2127202 -16127869

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 14698704
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2127202 -1429165

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları -7227 2652
Ana Ortaklık Payları 2134429 -16130521

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları -7227 2652
Ana Ortaklık Payları 2134429 -1431817

Hisse Başına Kazanç 23 0,038 -0,290
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274088


BIST