Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )

12 Nisan 2013 - 22:56 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 94730992 70825930
Nakit ve Benzerleri 4 151564 595515
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,24 13934 7252
Diğer ticari alacaklar 6 19545658 13432068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 215370 210752
Stoklar 8 55409989 38564706
Türev Finansal Araçlar 26 197297 1297918
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 19197180 16717719

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 102240554 99730237
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
İştirakler 9 29438889 27655619
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 71168660 71778459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 90845 54321
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 1542160 241838
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 196971546 170556167

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101731147 76436009
Finansal Borçlar 5 57648031 50232486
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,24 2357711 418
Diğer ticari alacaklar 6 35575462 21918440
Diğer Borçlar 7 1390071 1115218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 4759872 3169447

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3004495 4011456
Finansal Borçlar 5 1090953 2668238
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar 14 1913542 1343218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 92235904 90108702
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 92237479 90103050
Ödenmiş Sermaye 16 55600000 55600000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 23412213 23412213
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 16 1199850 1199850
Değer Artış Fonları 10 36688014 36688014
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110959 110959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16 -26907986 -10777465
Net Dönem Karı/Zararı 2134429 -16130521
AZINLIK PAYLARI -1575 5652
TOPLAM KAYNAKLAR 196971546 170556167http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274087


BIST