Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

09 Nisan 2013 - 17:57 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı 891808 2347297
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 9,10 456040 457698
Şüpheli alacak karşılık gideri 7 -1046 -1687
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13 431890 295441
Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 13 120454 82512
Personel ikramiye karşılığındaki artış 11 33917 1039641
Borç karşılıklarındaki artış 11 4360
Ertelenmiş vergi geliri 23 -105574 -67924
Faiz geliri 21 -3099979 -1834380
Finansal varlık satış karı 20 -1546044
Maddi duran varlık satış karı -28322
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar 14 324222
Yabancı para çevrim farkları 16 -1533 4942

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet (zararı)/karı -2495845 2299578
Bloke mevduatlardaki değişim -1098000 -6552000
Finansal yatırımlardaki değişim 5 2225305 -1043385
Ticari alacaklardaki değişim 7 -15594788 4017804
Diğer alacaklardaki değişim 8 -5070840 -38173
Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 -123854 -314469
Ticari borçlardaki değişim 7 2413173 -5227689
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 8 714661 1753574
Ödenen personel primleri 18 -1047421 -2773483
Ödenen cezalar 11 -216457 -470025
Ödenen dava karşılıkları 11 -69846 -84856
Ödenen personel izin karşılığı 13 -78589 -29855
Ödenen kıdem tazminatı 13 -215945 -203964
İşletme esas faaliyetlerinde kullanılan net nakit -20658446 -8666943
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal varlık satışı 5 4959842
Alınan faizler 3135254 1785617
Maddi duran varlık satın alımları 9 -999310 -512221
Maddi duran varlık çıkışları 9 29240
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 7095786 1302636
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan finansal borçlar 66610261 127800868
Finansal borçlar geri ödemeleri -43819518 -133835311
Sermaye artışı 16 10000000
Hisse senedi ihraç primleri 16 6233176
Temettü ödemesi 16 -1903371 -1502398
Finansman faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit 20887372 8696335

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 7324712 1332028
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 2.2.16 5423808 4091780
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2.2.16 12748520 5423808http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=272885


BIST