Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilanço )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilanço )

09 Nisan 2013 - 17:57 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 105484958 78149605
Nakit ve Benzerleri 4 22912008 14524571
Finansal Yatırımlar 5 6607680 8547408
Ticari Alacaklar 7 69602214 54006380
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 25 17195738 15894649
Diğer ticari alacaklar 52406476 38111731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 5247459 295960
İlişkili taraflardan diğer alacaklar 25 2291 265276
Diğer diğer alacaklar 5245168 30684
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 1115597 775286

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 5124765 7770378
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 449774 330433
Finansal Yatırımlar 5 2750000 6163798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 1598137 1054639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 8367 8595
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 318487 212913
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 110609723 85919983

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57876895 32675581
Finansal Borçlar 6 39357882 16567139
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 16704390 14291217
İlişkili taraflara ticari borçlar 25 29193 157863
Diğer ticari borçlar 16675197 14133354
Diğer Borçlar 8 943463 1276223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları 11 69846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 13 546938 471156
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler 14 324222

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768152 552207
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 768152 552207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 51964676 52692195
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16 51964676 52692195
Ödenmiş Sermaye 40000000 40000000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 150406 150406
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 6233176 6233176
Değer Artış Fonları 810579 525002
Yabancı Para Çevrim Farkları -149660 -148127
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 695084 594906
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3333283 2989535
Net Dönem Karı/Zararı 891808 2347297
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR 110609723 85919983http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=272883


BIST