Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 16:52 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi önceki net kar ( + ) 13670191 21051090
Düzeltmeler
Amortisman (+) 18-19 6557769 5602919
Kıdem tazminatındaki değişim (+) 24 876890 674684
Faiz gideri tahakkuku (+) 33 910348 592509
Faiz geliri tahakkuku (-) 32 -966422 -1083681
Şüpheli alacak karşılığı (-) 10 -118421 -50609
Maddi duran varlık satış zararı 31 -12514 -16438
Borç karşılıklarındaki değişim (+) 311790 0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 21229631 26770474

Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) 10-11 -1283642 -12450931
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-) 37 -884191 -1227407
Stoklardaki artış (-) 13 -3496446 -4938077
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) 26 3366406 -9685678
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+) 10-11 6424323 5137405
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+) 2891274 1733509
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit 28247355 5339295

İlişkili taraflara borçlardaki artış (+) 37 2548997 3762543
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-) 26 -590580 802789
Ödenen kıdem tazminatı karşılığı(-) 24 -425642 -267055
Banka Masrafları Ödemeleri 33 -372245 -21802
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-) -5393627 -2914683
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi) -165945 -467598
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 23848313 6233489

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-) 18 -36317575 -11116355
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 26851 170229
Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 19 -298436 -43585
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -36589160 -10989711

C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Banka kredilerindeki artışlar (+) 8 9144080 9171003
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 9144080 9171003

Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış -3596767 4414781

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 13646300 9231519
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri