Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )

15 Mart 2013 - 16:52 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 28 195633312 177961004
Satışların Maliyeti (-) 28 -153360100 -134935180
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42273212 43025824
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 42273212 43025824
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -12948670 -11059402
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -15003060 -12306285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 -368027 -282330
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 927009 611957
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -171058 -140811
FAALİYET KARI/ZARARI 35 10891440 16624140

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 10891440 16624140

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları 0 0
Ana Ortaklık Payları 0 0

Hisse Başına Kazanç 36 0,00030 0,00046
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00030 0,00046
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0


Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 10891440 16624140

DİĞER KAPSAMLI GELİR
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 10891440 16624140

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları