Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Gelir Tablosu )

08 Mart 2013 - 15:07 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2012-31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 28 13154563 12984844
Satışların Maliyeti (-) 28 -8838975 -8092042
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4315588 4892802
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 4315588 4892802
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -102009 -165427
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -937201 -603700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 443322 571321
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -139293 -20291
FAALİYET KARI/ZARARI 3580407 4674705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 1090407 1677651
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -876093 -531905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3794721 5820451
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 35 -657597 -1155692
- Dönem Vergi Gelir/Gideri -653077 -1114137
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri -4520 -41555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3137124 4664759

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 34

DÖNEM KARI/ZARARI 36 3137124 4664759

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 3137124 4664759

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 3137124 4664759

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları 3137124 4664759

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları 3137124 4664759

Hisse Başına Kazanç 36 0,0073 0,0108
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0073 0,0108
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265341


IMKB