Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

02 Mart 2013 - 14:07 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Telefon 256 - 6181310
Faks 256 - 6181104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş. 25/03/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU
Karar Tarihi 02.03.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 25.03.2013 10:00
Adresi BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI -AYDIN
Gündem GÜNDEM
1-Açılış,Saygı duruşu,
2-Başkanlık divanının teşkili,
3- Tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8- Denetleme Kurulu Üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11- Ana Sözleşmenin1.2.3.4. 6. 7. 8.11. 12. 13. 14.15.16.17. 18. 19. 20. 21.22. 23. 24.25.26.27. 28. 29.30.31.32. 34. 35. 36.37.38.39 40. 41. 42. 43. 44.45.46.47. 48.49. 51.52. 53., Geçici madde(1) ,maddelerinin değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve kabule arzı
12- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
14- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
15- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
19- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20- Dilek ve temenniler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evethttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=263357


IMKB