Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

27 Şubat 2013 - 21:28 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Net dönem karı 31679918 16646742
Dönem zararına yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 11,12 16485163 16033281
Vergi gideri 16 7905924 11252216
Finansal giderler,net 23 -992203
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki azalış 14 546075 660362
Dava karşılıkları artış 13 1437679 235826
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin (kar)/zarar payları 10 -213027 -1926939
Maliyet gider karşılıkları artışı 13 1339940 1066866
Maddi duran varlık satış zararı /(karı) -386600 -1331419
Şüpheli alacak karşılığı (geri çevrilmesi)/gideri 6 -27805 256153
Diğer -59445
58707822 41900885

Diğer ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar -21869844 -1745662
Stoklar 3970313 5958108
Diğer dönen varlıklar ve alacaklar -2942344 -4453127
Diğer duran varlıklar -302175 -400376
Diğer ticari ve ilişkili taraflara borçlar 16767626 -8059029
Diğer borçlar ve yükümlülükler -1145871 1512914
Ödenen kıdem tazminatı 14 -1497419 -593965
Ödenen dava karşılıkları -1257708 -571677
Ödenen maliyet gider karşılıkları -1066866 -670072
Ödenen vergi -5932469 -3276410
Ödenen faiz 23 -1306292
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanannet nakit 43431065 28295297

Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 11,12 -25127486 -16748175
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan nakit 459775 1369187
Finansal varlık alımı
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -24667711 -15378988

Finansman faaliyetleri
Finansal borçlardaki net değişim 1463375
Hisse senedi emisyon primi
Temettü dağıtımı -4736525 -1315559
Sermaye artırımı
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit -4736525 147816
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 14026829 13064125
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar 22810540 9746415
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar 36837369 22810540http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262690


IMKB