Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

11 Aralık 2012 - 16:49 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Ticaret Unvanı
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Merkez Adresi
BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ / KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
İletişim Adresi
BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ / KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Şirket hizmet tesisidir.
Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Web Adresi
www.kusturclub.com
Tescil Tarihi
1966
Ticaret Sicil Numarası
166
Ticaret Sicil Memurluğu

KUŞADASI
Vergi Dairesi
KUŞADASI
Vergi No
5980074285
Süresi
Şirket 1966 yılında kurulmuştur. Süresi 90 yıldır.
Fiili Faaliyet Konusu
Şirketin Esas Sözleşmesinin 4.maddesinde yer aldığı
üzere Şirketin faaliyet konusu
-Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli şekilde işletilmesi ile turistlerin, dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek,
-Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda gerçek ve tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, mevcut tesisleri kiraya vermek ya da satmaktır.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.311.720 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı
-
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Özmetin KAVASOĞLU 1667245,59 38,67
E.Tünay KAVASOĞLU 1301523,82 30,19
H.Arzu ÇAVUŞ 242124,05 5,61
Ebru GÜRSOY 242123,39 5,61
Diğer Ortaklar 858703,15 19,92

TOPLAM 4.311.720,00 100,00


Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)

TOPLAM


Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- NAMA 0,01 4.311.720,00 100,00 - İşlem Görüyor

TOPLAM


Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 23.10.2012 TÜRKİYE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI SERBEST İŞLEM PLATFORMU


Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Davut SELÇUKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AVUKAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI - 0,38 ---
Özmetin KAVASOĞLU YÖNETİM KURULU 2.BAŞKANI- MURAHHAS ÜYE SANAYİCİ-İŞADAMI YÖNETİM KURULU 2 .BAŞKANI / MURAHHAS ÜYE - 38,67
E.Tünay KAVASOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - 30,19
Necati GELMEZ DENETLEME KURULU ÜYESİ İŞLETMECİ -HUKUKÇU DENETLEME KURULU ÜYESİ ÇEMTAŞ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BURSA BETON DENETLEME KURULU ÜYESİ 0,38
Ahmet GÜNDÜZ DENETLEME KURULU ÜYESİ MALİ MÜŞAVİR DENETLEME KURULU ÜYESİ - -Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MEHMET ŞENER MUHASEBE MÜDÜRÜ 0 256 618 13 10 [email protected]


Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler
Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Diğer Hususlar
Şirketimizin varlığı üzerinde Garanti Bankası A.Ş'ye verilen 4.000.000 Euro değerinde ipotek mevcuttur.IMKB