Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

04 Aralık 2012 - 17:36 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50 - 0232 376 74 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0232 376 74 50 - 0232 376 74 58
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ŞİRKETİMİZ MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNTİCİSİ SN. OĞUZ KAĞAN DAĞ' IN GÖREVE BAŞLAMASINA İLİŞKİN YK KARARI


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO : 580
KARAR TARİHİ : 04.12.2012
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU
Erol NARİN
Asım Okan ERDEM


Şirketimizde Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmakta iken işten ayrılan Sn.İsmail Alev'in yerine, aynı görevleri yapmak üzere aynı yetkilerle Oğuz Kağan DAĞ atanmıştır.

1- Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi Oğuz Kağan DAĞ'a B gurubu imza yetkisi verilerek 11.09.2012 tarih ve 570 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca çıkartılan imza sirkülerine ek olmak üzere ek imza sirküleri çıkartılmasına,

2--Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum projesi kapsamında düzenlenen komitelerimizden "Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde " komite başkanı ve "Kurumsal Yönetim Komitesinde " personel olarak görev yapan İsmail Alev, yerine Oğuz Kağan Dağ'ın görevlendirilmesine,

3-İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilere ait listeden Bak Ambalaj A.Ş. Mali İşler Müdürü ünvanı ile yer alan İsmail Alev'in çıkartılarak yerine aynı ünvan ile Oğuz Kağan Dağ'ın konmasına,

4-Yukarıda yer alan işlemlerin tescil ve ilan edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.


CEM BAKİOĞLU ALİ ENVER BAKİOĞLU


SERTAÇ BAKİOĞLU EROL NARİN


ASIM OKAN ERDEM


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB