Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

16 Kasım 2012 - 17:31 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 16.11.2012
KARAR SAYISI : 11

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin 09/2012 dönemi mali tablo ve aylık raporların tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği doğru biçimde yansıttığı.

Mustafa Erol BAŞAK
Genel Müdür Yardımcısı Mali İşlerIMKB