Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )

16 Kasım 2012 - 17:30 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011 01.07.2012 - 30.09.2012 01.07.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 13 61177715 53468069 31634699 24819814
Satışların Maliyeti (-) 13 -51266301 -46345004 -25705029 -22377673
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9911414 7123065 5929670 2442141
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 9911414 7123065 5929670 2442141
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -6061743 -6220242 -2279314 -2528651
Genel Yönetim Giderleri (-) -4578606 -4637606 -1789878 -1550437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 14 1416306 2047587 843273 703689
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 14 -867826 -504074 -100980 -264610
FAALİYET KARI/ZARARI -180455 -2191270 2602776 -1197868
İştirak (ve/veya İş Ortaklıkları) Kar/Zararlarından Paylar 6 1830742 987451 465345 364735
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 8254069 6274342 2578182 5334276
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) -9330303 -14130359 -3825079 -2626462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 574053 -9059836 1821224 1145211
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 15 -23887 -1711857 -160933 -1958697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 550166 -10771693 1660291 -813486

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI
-813486

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları -6769 -234 343 30094
Ana Ortaklık Payları 556935 -10771459 1659948 -843580

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

Hisse Başına Kazanç 16 0,010 -0,194 0,029 -0,015
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=247666


IMKB