Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )

04 Eylül 2012 - 16:46 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011 01.04.2012-30.06.2012 01.04.2011-30.06-2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 17 95674207 86666587 76497172 58944475
Satışların Maliyeti (-) 17 -78475797 -74182252 -57872993 -44998323
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17198410 12484335 18624179 13956152
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1839987 -1629413 -895337 -735266
Genel Yönetim Giderleri (-) -7666681 -6549059 -3875313 -3783480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 20.1 1855561 2737744 1158112 2115530
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20.2 -170159 -4586
FAALİYET KARI/ZARARI 9377144 7043607 15007055 11552936
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -166948 -309819 43161 1078311
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 977038 1664647 722591 131028
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -498299 -1165069 -2487303 -1864804
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 15 -2432339 -5190580 -2432339 -1417380
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 15 614208 -2046328 -54964 -447424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7870804 -3542 12547662 10401137

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 7870804 -3542 12547662 10401137

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Hisse Başına Kazanç 0,000598 0,000000 0,000954 0,000791
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç


Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DİĞER KAPSAMLI GELİR
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=235693


IMKB