Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )

04 Eylül 2012 - 16:46 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 116383970 109696844
Nakit ve Benzerleri 4 9700188 22810540
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 66530756 41667935
ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 1188788 154019
Diğer Ticari Alacaklar 6 65341968 41513916
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 1253756 941465
Stoklar 8 35405343 35869487
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 14 3493927 8407417

(Ara Toplam) 116383970 109696844

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 225188341 226633593
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 274625 219863
Finansal Yatırımlar 5 2 131920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 2653926 2372907
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 218384890 220234272
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2076359 2359613
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 1325171 917919
Diğer Duran Varlıklar 473368 397099
TOPLAM VARLIKLAR 341572311 336330437

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42499808 39773850
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 32839792 28302425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 12939498 9056237
Diğer Ticari Borçlar 19900294 19246188
Diğer Borçlar 7 4976612 3285209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 2432339 5932469
Borç Karşılıkları 12 1727890 1925154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 523175 328593

(Ara Toplam) 42499808 39773850

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13231452 13841402
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları 12 1538084 1631580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 3013343 3322803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 7002547 7209502
Diğer Borçlar 1676979 1676980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 499 537
Ö Z K A Y N A K L A R 285841051 282715185
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 285841051 282715185
Ödenmiş Sermaye 16 131559120 131559120
Sermaye Düzeltmesi Farkları 16 39080543 39080543
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 16 7759708 7759708
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 3979652 3409459
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 16 95591224 84259613
Net Dönem Karı/Zararı 7870804 16646742
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR 341572311 336330437http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=235692


IMKB