Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Gelir Tablosu )

31 Ağustos 2012 - 18:49 www.borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011 01.04.2012-30.06.2012 01.04.2011-30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 15 16312147 10797737 7231581 3920388
Satışların Maliyeti (-) 15 -14759000 -10051808 -7032654 -4199208
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 1553147 745929 198927 -278820
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 16 -509240 -529774 -245834 -263765
Genel Yönetim Giderleri (-) 16 -1230781 -1290592 -591589 -631994
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 18 223602 163377 107012 66636
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 18 -244632 -107834 -243575 -97259
FAALİYET KARI/ZARARI -207904 -1018894 -775059 -1205202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler 19 1268267 470526 341594 -3552
Finansal Giderler (-) 20 -1096848 -1450112 -308306 -688183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -36485 -1998480 -741771 -1896937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 21 -12569 41473 -7382 37506
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -49054 -1957007 -749153 -1859431

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -49054 -1957007 -749153 -1859431

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları -49054 -1957007 -749153 -1859431

Hisse Başına Kazanç -0,002 -0,082 -0,031 -0,077
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=234843


IMKB