Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )

29 Ağustos 2012 - 15:53 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011 01.04.2012 - 30.06.2012 01.04.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 13 29543016 28648255 14669506 11607318
Satışların Maliyeti (-) 13 -25561272 -23967331 -14616211 -10040948
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3981744 4680924 53295 1566370
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 3981744 4680924 53295 1566370
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3782429 -3691591 -1962814 -1991599
Genel Yönetim Giderleri (-) -2788733 -3087169 -1549281 -1556056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 14 573033 1343898 255123 883603
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 14 -766846 -239464 -526659 -222493
FAALİYET KARI/ZARARI -2783231 -993402 -3730336 -1320175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 6 1365397 1352186 669247 706637
Finansal Gelirler 5675887 940066 2510885 453334
Finansal Giderler (-) -5505224 -11503897 -1218825 -8402106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1247171 -10205047 -1769029 -8562310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 15 137046 246840 86096 180161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1110125 -9958207 -1682933 -8382149

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -1110125 -9958207 -1682933 -8382149

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -1110125 -9958207 -1682933 -8382149

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları -7112 -30328 -7000 -23232
Ana Ortaklık Payları -1103013 -9927879 -1675933 -8358917

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

Hisse Başına Kazanç 16 -0,020 -0,179 -0,030 -0,151
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=233997


IMKB