Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )

29 Ağustos 2012 - 15:53 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 75442985 70825930
Nakit ve Benzerleri 438801 595515
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4,17 6032 7252
Diğer Ticari Alacaklar 4 15163625 13432068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 185541 210752
Stoklar 5 37545867 38564706
Canlı Varlıklar
Türev Finansal Araçlar 19 675938 1297918
Diğer Dönen Varlıklar 11 21427181 16717719

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 101625306 99730237
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
İştirakler 6 29021016 27655619
Maddi Duran Varlıklar 7 72120664 71778459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 104742 54321
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 378884 241838
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 177068291 170556167

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84288399 76436009
Finansal Borçlar 3 50494430 50232486
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,17 3081272 418
Diğer Ticari Borçlar 4 24013924 21918440
Diğer Borçlar 1712796 1115218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 4985977 3169447

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3781315 4011456
Finansal Borçlar 3 2282225 2668238
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 10 1499090 1343218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 88998577 90108702
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 89000037 90103050
Ödenmiş Sermaye 12 55600000 55600000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 12 23412213 23412213
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 12 1199850 1199850
Değer Artış Fonları 7 36688014 36688014
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 110959 110959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 12 -26907986 -10777465
Net Dönem Karı/Zararı -1103013 -16130521
AZINLIK PAYLARI -1460 5652
TOPLAM KAYNAKLAR 177068291 170556167http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=233996


IMKB