Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )

17 Ağustos 2012 - 16:17 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 101613493 95158744
Nakit ve Benzerleri 3 8076042 13646300
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 50879392 43503883
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 1137033 141000
- Diğer Ticari Alacaklar 5 49742359 43362883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 3629673 1135394
Stoklar 6 26295378 23598744
Canlı Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 10 12733008 13274423

(Ara Toplam) 101613493 95158744

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0

DURAN VARLIKLAR 70414037 64196725
Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 178 178
Finansal Yatırımlar 43 43
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 720534 720534
Maddi Duran Varlıklar 7 68228505 62154163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1383504 1315727
Şerefiye 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0
Diğer Duran Varlıklar 81273 6080
TOPLAM VARLIKLAR 172027530 159355469

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60587553 46536196
Finansal Borçlar 4 8403174 2293748
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 48441371 37108718
- İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar 17 20528307 15616038
- Diğer Ticari Borçlar 5 27913064 21492680
Diğer Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 1689010 4086093
Borç Karşılıkları 352226 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 1701772 3047637

(Ara Toplam) 60587553 46536196

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15208185 22638000
Finansal Borçlar 4 7117496 14961346
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 14687 12281
- İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar 17 0 0
- Diğer Ticari Borçlar 5 14687 12281
Diğer Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Borç Karşılıkları 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı 9 3068823 2599677
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 5007179 5064696
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0
Ö Z K A Y N A K L A R 96231792 90181273
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11 96231792 90181273
Ödenmiş Sermaye 36000000 36000000
Sermaye Düzeltme Farkları 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 0 0
Değer Artış Fonları 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124305 124305
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 54056968 37432828
Net Dönem Karı/Zararı 6050519 16624140
AZINLIK PAYLARI 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 172027530 159355469http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=232257


IMKB