Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

22 Mayıs 2012 - 17:58 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR
Telefon ve Faks No. : Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : 2011 Yılı B Grubu Olağan Genel Kuruluna ait bilgiler ekte sunulmuştur.Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Genel Kurul Tarihi : 22.05.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
22.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 t. Yılı B Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2012 tarihinde Saat: 16.00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, T.C.İzmir Valiliği Bilim,Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.05.2012 tarih ve 5707 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.İbrahim Karlıtepe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiseri Sn.İbrahim Karlıtepe'nin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇIĞIR B Grubu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03.05.2012 tarih ve 8060 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 01.05.2012 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 01.05.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) Grubu toplam 29.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet hisseden 4.060,00.-TL lık sermaye karşılığı 406.000 adet hissenin asaleten, 284.925,00.-TL lık sermayeye karşılık 28.492.500 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 28.898.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İsmail ALEV'in de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Asım Okan Erdem'in, Bağmsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil Bayrakdar ve Ali Nail Kubalı' nın aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 951 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.04.2012 tarih ve 2589 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak Ana Sözleşmenin 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesine ve yeni 32.maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.


Divan Başkanı Oy Toplayıcı Katip Hükümet Komiserleri
Erol NARİN Bülent SÖNMEZ Aygün ALTIPARMAK İbrahim KARLITEPE


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=205671


IMKB