Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Gelir Tablosu )

18 Mayıs 2012 - 19:40 www.borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 15 9080566 6877349
Satışların Maliyeti (-) 15 -7726346 -5852600
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 1354220 1024749
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 16 -263406 -266009
Genel Yönetim Giderleri (-) 16 -639192 -658598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 18 116590 96741
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 18 -1057 -10575
FAALİYET KARI/ZARARI 567155 186308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler 19 926673 474078
Finansal Giderler (-) 20 -788542 -761929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 705286 -101543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 21 -5187 3967
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 700099 -97576

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 700099 -97576

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları 700099 -97576

Hisse Başına Kazanç 0,03 -0,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=205236


IMKB