Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilanço )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilanço )

18 Mayıs 2012 - 17:38 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 97943055 78149605
Nakit ve Benzerleri 4 20524896 14524571
Finansal Yatırımlar 5 8435222 8547408
Ticari Alacaklar 7 68013091 54006380
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar 23 16599105 15894649
-Diğer ticari alacaklar 51413986 38111731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 2291 295960
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar 23 2291 265276
-Diğer alacaklar 30684
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 14 967556 775286

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 7548182 7770378
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 183780 330433
Finansal Yatırımlar 5 6163798 6163798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 951969 1054639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 8539 8595
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 240095 212913
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 105491237 85919983

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52395349 32675581
Finansal Borçlar 6 33062072 16567139
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 17658469 14291217
-İlişkili taraflara ticari borçlar 23 36458 157863
-Diğer ticari borçlar 17622011 14133354
Diğer Borçlar 8 1085276 1276223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları 11 144738 125672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 444794 415330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

(Ara Toplam)

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 585245 552207
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 585245 552207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 52510643 52692195
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15 52510643 52692195
Ödenmiş Sermaye 40000000 40000000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 150406 150406
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 6233176 6233176
Değer Artış Fonları 525002 525002
Yabancı Para Çevrim Farkları -138488 -148127
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 594906 594906
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5336832 2989535
Net Dönem Karı/Zararı -191191 2347297
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR 105491237 85919983http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204987


IMKB