Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler )----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler )

27 Şubat 2012 - 18:04 www.borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler )

Ortaklığın Adresi : Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No. : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 13.02.2012-17.02.2012-24.02.2012
Özet Bilgi : Şirketimiz aleyhine açılmış alacak davasıDava Açılma Tarihi : 16.12.2011
Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : 02.01.2012
Davanın Konusu : Alacak
Karşı Taraf/Taraflar : M.V.A Tekstil İç ve Dış Tic.A.Ş.
Davanın Tutarı : 452.500 TL. (USD.250.000)
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) : % 1,2
İlgili Mahkeme : T.C.Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya No : 2011/1038 E
Davanın Duruşma Tarihi : 21.03.2012 14:05
Alınan Karar : --
Bir Sonraki Duruşma Tarihi : --
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı : Gerekli görüldüğü taktirde 31.12.2011 Finansal Tablolarında karşılık ayrılacaktır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Şuan da maddi etkisi yoktur.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz aleyhine Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2011/1038 E sayılı dosya ile açılmış bulunan itirazın iptali ve iflas davasında mahkemece 21.03.2012 günü saat 14:05'e duruşma tarihi verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.IMKB