***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

30 Nisan 2019 - 19:25


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 0 18.193.400
Transferler
-115.286 20.730 -1.057.159 1.057.159
Sermaye Avansı
284.800
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 284.800 5.092.463 10.783.779 -153.486 -9.723.913 -328.875 18.054.768 0 18.054.768
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922
Transferler
148.543
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.943
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -150.206 -9.575.370 671.425 24.201.290 0 24.201.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.513.626 113.325
Dönem Karı (Zararı)
671.425 -328.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
671.425 -328.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
584.271 396.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 559.998 398.840
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -75.511
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-75.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 209.269 73.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -184.996 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.990.974 45.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.114.618 -1.170.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -2.811.895 -794.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -302.723 -375.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.011 -68.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 59.011 -68.887
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -490.001 -501.623
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -80.200 674.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
660.004 1.380.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 660.004 1.380.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
126.858
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.170 -114.992
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -25.170
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-114.992
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-280.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.735.278 113.325
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
221.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.830 -1.068.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -5.830 -1.068.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.753.017 -421.350
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
284.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753.017 -663.567
Kredilerden Nakit Girişleri
13 2.753.017 -663.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.233.561 -1.376.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.233.561 -1.376.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.008.669 2.361.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.242.230 985.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.242.230 2.008.669
Ticari Alacaklar
14.955.609 11.840.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.654.240 8.842.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.301.369 2.998.646
Diğer Alacaklar
51.195 110.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 51.195 110.206
Stoklar
8 5.049.623 4.559.622
Peşin Ödenmiş Giderler
9 91.303 306.036
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
91.303 306.036
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.881 0
Diğer Dönen Varlıklar
141.735 177.418
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 141.735 177.418
ARA TOPLAM
23.534.576 19.002.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.534.576 19.002.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 29.903.704 30.456.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 38.189 39.545
Peşin Ödenmiş Giderler
294.933 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 294.933 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.249.722 2.165.392
Diğer Duran Varlıklar
246 239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 246 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.236.794 33.411.692
TOPLAM VARLIKLAR
56.771.370 52.414.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.463.467 174.655
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.518.244 7.360.095
Ticari Borçlar
11.528.500 10.868.496
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.528.500 10.868.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 481.504 371.903
Diğer Borçlar
114.098 139.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 114.098 139.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
113.937 259.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 113.937 259.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 29.421 33.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.708.800 1.801.548
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.708.800 1.801.548
ARA TOPLAM
21.957.971 21.008.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.957.971 21.008.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 6.317.299 4.011.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
764.379 321.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 764.379 321.417
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.530.431 3.559.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.612.109 7.891.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.570.080 28.899.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.201.290 23.514.922
Ödenmiş Sermaye
18 12.100.000 12.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.207.750 5.207.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.797.485 15.782.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 15.797.485 15.782.542
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.947.691 15.947.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -150.206 -165.149
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -9.575.370 -9.723.913
Net Dönem Karı veya Zararı
671.425 148.543
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.201.290 23.514.922
TOPLAM KAYNAKLAR
56.771.370 52.414.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 13.716.965 8.536.867
Satışların Maliyeti
19 -11.976.143 -8.093.563
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.740.822 443.304
BRÜT KAR (ZARAR)
1.740.822 443.304
Genel Yönetim Giderleri
20 -733.036 -465.215
Pazarlama Giderleri
20 -475.667 -224.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.115.539 657.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -687.357 -373.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
960.301 37.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 19.209 16.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
979.510 54.125
Finansman Gelirleri
24 19.060 6.728
Finansman Giderleri
24 -444.285 -476.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
554.285 -415.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
117.140 86.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 117.140 86.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
671.425 -328.875
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
671.425 -328.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
671.425 -328.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,05540000 -0,02710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.943 20.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.157 25.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.214 -5.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.214 -5.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.943 20.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.368 -308.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
686.368 -308.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759934


BIST