20 Aralık 2014 Cumartesi
22:06
BIST 10083.573DJI17.804EUR2,8294
BIST 30103.527DAX9.810USD2,3128

REYSAŞ LOJİSTİK (RYSAS) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 0,77
% Fark 1.32
Hacim 1.019.081
Adet 1.340.093
En Yüksek 0,77
En Düşük 0,75
Tavan 0,84
Taban 0,68
Ağ. Ort. 0,76
Tarih 20.12.2014
Saat 17:38

Haftalık

En Yüksek 0,79
En Düşük 0,74
Önceki Kapanış 0,75

Aylık

En Yüksek 0,83
En Düşük 0,74
Önceki Kapanış 0,75

Yıllık

En Yüksek 0,88
En Düşük 0,59
Önceki Kapanış 0,71

Haberler

18.12.2014 - 10:47
Yorumlar
ANALİZ-Gayrimenkul Sektörü (İş Yatırım)
17.12.2014 - 10:41
Yorumlar
RAPOR-Sektör Haberleri(İş Yatırım)
10.12.2014 - 09:57
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
09.12.2014 - 17:38
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
09.12.2014 - 16:21
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
11.11.2014 - 07:20
Firma
*REYSAŞ TAŞIMACILIK'IN 2014 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 12.801.242 TL(ÖNCEKİ 15.472.771 TL)
10.11.2014 - 18:00
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
10.11.2014 - 18:00
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu )
10.11.2014 - 17:59
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
10.11.2014 - 17:59
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
10.11.2014 - 17:59
KAP
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 75,20
Sermaye 110.000.000
F/K 3,41
Piyasa Değeri 84.700.000
Senet Sayısı 110.000.000

Bilanço

2012/09 2013/09 %
Kons
DÖNEN VARLIKLAR 106.610.432 161.219.177 51,22
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 51.116.454
Finansal Yatırımlar 1.075.149 41.040 -96,18
Ticari Alacaklar 41.655.428 73.097.851 75,48
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.201.036 27.736.507 1.160,16
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 45.361.344
Diğer Alacaklar 33.135.225 11.260.326 -66,02
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.387.295 7.210.542 -76,27
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 4.049.784
Stoklar 4.669.731 1.458.184 -68,77
Peşin Ödenmiş Giderler 0 27.830.267
Diğer Dönen Varlıklar 12.731.483 10.828.381 -14,95
DURAN VARLIKLAR 338.212.050 400.906.859 18,54
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 21.379.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.637.476 35.342.014 1.239,99
Maddi Duran Varlıklar 290.196.983 314.401.973 8,34
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.101 1.232 -69,96
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 1.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.268.575 1.951.207 53,81
TOPLAM VARLIKLAR 444.822.482 562.126.036 26,37
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.681.368 175.767.287 24,94
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 92.109.063
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 50.000.000
Ticari Borçlar 39.874.661 67.571.461 69,46
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.567.262 18.445.565 92,80
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 49.125.896
Diğer Borçlar 20.333.596 14.767.068 -27,38
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.144.237 6.060.962 182,66
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 8.706.106
Ertelenmiş Gelirler 0 581.463
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.050.899 41.153 -96,08
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.017.292 587.539 -42,24
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.899.593 142.633.564 48,73
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 84.456.148
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 8.177.416
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0 2.565.004
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 5.612.412
Ö Z K A Y N A K L A R 208.241.521 243.725.185 17,04
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 125.256.865 152.863.732 22,04
Ödenmiş Sermaye 110.000.000 110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0 40.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 5.829
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0 5.829
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.969.473 9.077.020 30,24
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0 20.059.583
Net Dönem Karı/Zararı 1.514.089 15.857.669 947,34
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 90.861.453
TOPLAM KAYNAKLAR 444.822.482 562.126.036 26,37
Hasılat 0 228.874.799
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 56.857.729
BRÜT KAR/ZARAR 29.140.728 56.857.729 95,11
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0 23.868.896
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0 37.345.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 672.018
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0 37.258.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.305.894 19.516.520 490,36
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 230.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.514.089 18.471.656 1.119,98
DÖNEM KARI/ZARARI 1.514.089 18.471.656 1.119,98
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0 18.471.308
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 2.998.885
- Ana Ortaklık Payları 0 15.472.423
Yatırımcı Masası