26 Kasım 2014 Çarşamba
11:49
BIST 10083.733DJI17.814EUR2,7762
BIST 30103.302DAX9.866USD2,2267

KOZA ALTIN (KOZAL) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 13,65
% Fark 0.74
Hacim 5.797.157
Adet 423.825
En Yüksek 13,80
En Düşük 13,55
Tavan 14,95
Taban 12,15
Ağ. Ort. 13,68
Tarih 26.11.2014
Saat 11:31

Haftalık

En Yüksek 14,10
En Düşük 13,40
Önceki Kapanış 13,65

Aylık

En Yüksek 16,35
En Düşük 12,10
Önceki Kapanış 16,30

Yıllık

En Yüksek 29,69
En Düşük 12,10
Önceki Kapanış 29,23

Haberler

26.11.2014 - 09:44
KAP
***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
26.11.2014 - 09:31
Yorumlar
RAPOR-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Menkul Değerler)
25.11.2014 - 10:49
KAP
***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
25.11.2014 - 09:48
Yorumlar
RAPOR-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)
25.11.2014 - 09:32
Yorumlar
RAPOR-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Menkul Değerler)
25.11.2014 - 09:26
Yorumlar
RAPOR-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)
24.11.2014 - 16:08
KAP
***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
14.11.2014 - 15:19
Firma
*TEKRAR-KOZA ALTIN'IN VERGİ DAİRESİNE SUNULAN TABLODA 2014 YILI 9 AYLIK DÖNEM KARI 445.161.314 TL
14.11.2014 - 15:03
Firma
*KOZA ALTIN'IN VERGİ DAİRESİNE SUNULAN TABLODA 2014 YILI 9 AYLIK DÖNEM KARI 445.161.314 TL
14.11.2014 - 15:01
KAP
***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
14.11.2014 - 14:39
KAP
***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 30,00
Sermaye 152.500.000
F/K 4,57
Piyasa Değeri 2.081.625.000
Senet Sayısı 152.500.000

Bilanço

2012/12 2013/12 %
Kons
DÖNEN VARLIKLAR 0 1.111.896
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 940.727
Ticari Alacaklar 0 306
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 63
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 243
Diğer Alacaklar 0 41.660
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 3
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 41.657
Stoklar 0 117.403
Peşin Ödenmiş Giderler 0 91.037
Diğer Dönen Varlıklar 0 3.672
ARA TOPLAM 0 87.317
DURAN VARLIKLAR 0 741.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 20.083
Maddi Duran Varlıklar 0 609.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 15.390
- Şerefiye 0 14.017
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 1.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 5.039
Diğer Duran Varlıklar 0 494
TOPLAM VARLIKLAR 0 1.853.270
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 87.317
Ticari Borçlar 0 46.854
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 4.591
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 42.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 2.567
Diğer Borçlar 0 11.738
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 14.752
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 11.738
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 19.194
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 2.313
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 16.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 3.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 72.666
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 60.928
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0 2.725
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 58.203
Ö Z K A Y N A K L A R 0 1.693.287
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 0 1.693.287
Ödenmiş Sermaye 0 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları 0 3.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 89.264
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0 950.617
Net Dönem Karı/Zararı 0 497.973
TOPLAM KAYNAKLAR 0 1.853.270
Hasılat 0 929.414
BRÜT KAR/ZARAR 0 567.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0 18.798
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0 446.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 70.914
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0 517.484
Finansman Gelirleri 0 8.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 0 522.634
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 64
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0 497.973
DÖNEM KARI/ZARARI 0 497.973
Pay Başına Kazanç 0 3
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 64
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0 497.717
Yatırımcı Masası