22 Aralık 2014 Pazartesi
07:34
BIST 10083.573DJI17.804EUR2,8364
BIST 30103.527DAX9.810USD2,3168

KOZA MADENCİLİK (KOZAA) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 1,61
% Fark -1.83
Hacim 19.063.902
Adet 11.827.953
En Yüksek 1,66
En Düşük 1,56
Tavan 1,79
Taban 1,45
Ağ. Ort. 1,62
Tarih 22.12.2014
Saat 17:38

Haftalık

En Yüksek 1,74
En Düşük 1,43
Önceki Kapanış 1,48

Aylık

En Yüksek 1,87
En Düşük 1,43
Önceki Kapanış 1,83

Yıllık

En Yüksek 3,05
En Düşük 1,43
Önceki Kapanış 2,58

Haberler

17.12.2014 - 11:14
Firma
PİYASAYA BAKIŞ-Koza Grup payları tavan yaptı
16.12.2014 - 14:03
Ekonomi
TABLO-BIST 30 Endeksi Üç Aylık Dönem Değişiklikleri
05.12.2014 - 08:59
Yorumlar
RAPOR-Teknik Analiz (HSBC Yatırım Menkul Değerler)
02.12.2014 - 09:03
Firma
Koza Altın/İpek: Doğru ve yasal işler yaptım rahat uyuyorum
25.11.2014 - 08:59
Yorumlar
RAPOR-Teknik Analiz(HSBC Yatırım Menkul Değerler)
21.11.2014 - 08:49
Yorumlar
RAPOR-Teknik Analiz(HSBC Yatırım Menkul Değerler)
14.11.2014 - 17:29
Firma
*KOZA ANADOLU'NUN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2014 YILI 9 AYLIK DÖNEM NET KARI 13.270.245 TL
14.11.2014 - 17:28
KAP
***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
11.11.2014 - 06:44
Firma
*KOZA ANADOLU METAL'İN 2014 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 97.518.000 TL(ÖNCEKİ 124.227.000 TL)
10.11.2014 - 18:11
KAP
***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
10.11.2014 - 18:11
KAP
***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 45,00
Sermaye 388.080.000
F/K 5,87
Piyasa Değeri 624.808.800
Senet Sayısı 388.080.000

Bilanço

2012/12 2013/12 %
Kons
DÖNEN VARLIKLAR 1.346.755 1.414.426 5,02
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 1.159.762
Finansal Yatırımlar 232 98 -57,76
Ticari Alacaklar 32.897 39.409 19,80
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 14
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 39.395
Diğer Alacaklar 30.142 1.042 -96,54
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 2.835
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 1.042
Stoklar 95.557 147.090 53,93
Canlı Varlıklar 3.500 2.581 -26,26
Peşin Ödenmiş Giderler 0 93.240
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 1.158
Diğer Dönen Varlıklar 29.539 18.383 -37,77
ARA TOPLAM 0 164.977
DURAN VARLIKLAR 928.313 1.131.548 21,89
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.630 20.083 88,93
Maddi Duran Varlıklar 729.792 893.854 22,48
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.302 74.195 27,26
- Şerefiye 0 15.415
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 58.780
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.715 17.683 102,90
Diğer Duran Varlıklar 38.071 28.772 -24,43
TOPLAM VARLIKLAR 2.275.068 2.545.974 11,91
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.249 164.977 -0,77
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 21.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 10.447
Ticari Borçlar 2.391 66.047 2.662,32
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 3.538
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 62.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 4.286
Diğer Borçlar 9.804 11.738 19,73
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 2.405
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 11.738
Ertelenmiş Gelirler 0 10.473
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 31.852
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 4.602
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 27.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.403 5.888 -61,77
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.218 108.228 0,94
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 28.531
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 67.647
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0 6.425
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 61.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.356 312 -96,99
Ö Z K A Y N A K L A R 2.001.601 2.272.769 13,55
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.221.808 1.331.977 9,02
Ödenmiş Sermaye 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 283
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.151 65.952 13,42
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0 735.534
Net Dönem Karı/Zararı 195.672 143.083 -26,88
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 940.792
TOPLAM KAYNAKLAR 2.275.068 2.545.974 11,91
Hasılat 0 1.089.363
BRÜT KAR/ZARAR 793.384 566.814 -28,56
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0 20.720
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0 352.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 89.238
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0 442.071
Finansman Gelirleri 0 10.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 711.466 436.210 -38,69
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 550.363 413.159 -24,93
DÖNEM KARI/ZARARI 550.363 413.159 -24,93
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0 413.159
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 270.076
- Ana Ortaklık Payları 0 142.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 550.363 412.737 -25,01
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0 412.737
Yatırımcı Masası