21 Aralık 2014 Pazar
11:14
BIST 10083.573DJI17.804EUR2,8294
BIST 30103.527DAX9.810USD2,3128

İŞ BANKASI (C) (ISCTR) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 6,22
% Fark -1.89
Hacim 302.747.047
Adet 48.718.072
En Yüksek 6,26
En Düşük 6,07
Tavan 6,81
Taban 5,57
Ağ. Ort. 6,19
Tarih 21.12.2014
Saat 17:39

Haftalık

En Yüksek 6,36
En Düşük 5,70
Önceki Kapanış 6,15

Aylık

En Yüksek 6,36
En Düşük 5,70
Önceki Kapanış 5,82

Yıllık

En Yüksek 6,36
En Düşük 3,87
Önceki Kapanış 4,69

Haberler

19.12.2014 - 09:56
KAP
***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
19.12.2014 - 09:33
Yorumlar
RAPOR-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Menkul Değerler)
19.12.2014 - 09:29
Yorumlar
RAPOR-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Oyak Yatırım Menkul Değerler)
19.12.2014 - 09:28
Yorumlar
RAPOR-Şirket Haberleri(Ak Yatırım)
19.12.2014 - 07:07
Firma
İş Bankası Vakfı, bugün İş Bankası C paylarında satış yapabileceğini bildirdi
18.12.2014 - 18:16
KAP
***ISCTR***KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
17.12.2014 - 15:51
KAP
***ALBRK* *AVISA* *BOLUC* *EREGL* *HALKB* *HALKS* *ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR* *MRDIN* *UNYEC* *VAKBN* *YBTAS***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem
16.12.2014 - 08:49
Yorumlar
RAPOR-Teknik Analiz (HSBC Yatırım Menkul Değerler)
12.12.2014 - 16:20
KAP
***ASCEL* *AYES* *ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR* *IZMDC* *JANTS* *MERIT* *MGROS* *OSTIM***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm
11.12.2014 - 18:02
KAP
***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )
11.12.2014 - 17:40
KAP
***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 34,42
Sermaye 4.499.970.000
F/K 8,77
Piyasa Değeri 27.989.813.400
Senet Sayısı 4.499.970.000

Bilanço

2012/12 2013/12 %
    NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 15.955.846 23.027.535 44,32
    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1.373.336 2.203.558 60,45
        Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.373.336 2.203.558 60,45
            Devlet Borçlanma Senetleri 753.717 889.897 18,07
            Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 56 2 -96,43
            Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 618.663 1.312.573 112,16
            Diğer Menkul Değerler 900 1.086 20,67
    BANKALAR 1.434.846 1.527.610 6,47
    SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 26.346.903 28.347.830 7,59
        Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15.084 28.085 86,19
        Devlet Borçlanma Senetleri 10.937.646 7.603.817 -30,48
        Diğer Menkul Değerler 15.512 23.631 52,34
    KREDİLER VE ALACAKLAR 107.142.154 135.281.021 26,26
        Krediler ve alacaklar 106.715.770 134.843.374 26,36
            Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1.399.076 1.521.045 8,72
            Diğer 105.316.694 133.322.329 26,59
        Takipteki Krediler 2.025.267 2.237.792 10,49
        Özel Karşılıklar (-) 1.598.883 1.800.145 12,59
    VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 10.953.158 7.627.448 -30,36
    İŞTİRAKLER (Net) 743.915 743.915
        Konsolide Edilmeyenler 743.915 743.915
            Mali İştirakler 85.295 85.295
            Mali Olmayan İştirakler 658.620 658.620
    BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.956.039 7.016.856 0,87
        Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3.420.134 3.694.708 8,03
        Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3.535.905 3.322.148 -6,05
        Diğer 101.520.116 117.112.855 15,36
    MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.820.908 1.831.606 0,59
    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 104.907 195.959 86,79
    VERGİ VARLIĞI 594.491 538.592 -9,40
        Ertelenmiş Vergi Varlığı 594.491 538.592 -9,40
    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 72.970 62.639 -14,16
        Satış Amaçlı 72.970 62.639 -14,16
    DİĞER AKTİFLER 1.944.977 2.095.468 7,74
AKTİF TOPLAMI 175.444.450 210.500.037 19,98
    MEVDUAT 105.383.434 120.974.765 14,79
        Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 3.863.318 3.861.910 -0,04
    ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 737.284 981.522 33,13
    ALINAN KREDİLER 10.747.554 15.921.894 48,14
    PARA PİYASALARINA BORÇLAR 13.519.099 20.916.278 54,72
        Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.519.099 20.916.278 54,72
    İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.364.116 10.095.426 58,63
        Bonolar 3.423.236 4.054.730 18,45
        Tahviller 2.940.880 6.040.696 105,40
    MUHTELİF BORÇLAR 3.674.259 4.337.257 18,04
    DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4.572.809 4.548.149 -0,54
    KARŞILIKLAR 5.380.105 5.842.456 8,59
        Genel Karşılıklar 1.613.677 1.972.588 22,24
        Çalışan Hakları Karşılığı 362.521 364.947 0,67
        Diğer Karşılıklar 3.403.907 3.504.921 2,97
    VERGİ BORCU 542.294 319.030 -41,17
        Cari Vergi Borcu 542.294 319.030 -41,17
    SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.804.451 2.984.143 65,38
    ÖZKAYNAKLAR 22.719.045 23.579.117 3,79
        Ödenmiş Sermaye 4.500.000 4.500.000
        Sermaye Yedekleri 5.350.911 3.632.022 -32,12
            Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694 3.694
            Menkul Değerler Değerleme Farkları 3.704.587 1.985.698 -46,40
Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 26.692 26.692
            Diğer Sermaye Yedekleri 1.615.938 1.615.938
        Kar Yedekleri 9.557.827 12.283.730 28,52
            Yasal Yedekler 1.816.495 2.044.830 12,57
            Olağanüstü Yedekler 7.754.686 10.177.540 31,24
            Diğer Kar Yedekleri -13.354 61.360 -559,49
        Kar veya Zarar 3.310.307 3.163.365 -4,44
            Net Dönem Karı/Zararı 3.310.307 3.163.365 -4,44
PASİF TOPLAMI 175.444.450 210.500.037 19,98
FAİZ GELİRLERİ 13.390.415 13.460.682 0,52
    Kredilerden Alınan Faizler 9.685.519 10.379.513 7,17
    Bankalardan Alınan Faizler 12.284 8.190 -33,33
    Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 407 167 -58,97
    Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3.650.118 3.031.035 -16,96
        Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 62.266 21.460 -65,53
        Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2.064.650 1.783.152 -13,63
        Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1.523.202 1.226.423 -19,48
    Diğer Faiz Gelirleri 42.087 41.777 -0,74
FAİZ GİDERLERİ 7.462.498 6.805.252 -8,81
    Mevduata Verilen Faizler 5.469.527 4.854.411 -11,25
    Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 259.778 338.799 30,42
    Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1.221.163 946.292 -22,51
    İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 438.540 584.757 33,34
    Diğer Faiz Giderleri 73.490 80.993 10,21
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 5.927.917 6.655.430 12,27
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1.706.227 1.919.086 12,48
    Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.918.597 2.150.697 12,10
        Gayri Nakdi Kredilerden 183.830 227.450 23,73
    Verilen Ücret ve Komisyonlar 212.370 231.611 9,06
        Gayri Nakdi Kredilere 993 973 -2,01
TEMETTÜ GELİRLERİ 417.703 450.312 7,81
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 590.390 223.266 -62,18
    Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 617.560 155.651 -74,80
    Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 455.965 317.009 -30,48
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.172.144 1.038.142 -11,43
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 9.814.381 10.286.236 4,81
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 1.209.122 1.467.018 21,33
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 4.484.306 4.962.519 10,66
NET FAALİYET KARI/ZARARI 4.120.953 3.856.699 -6,41
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4.120.953 3.856.699 -6,41
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 810.646 693.334 -14,47
    Cari Vergi Karşılığı 1.117.517 363.860 -67,44
    Ertelenmiş Vergi Karşılığı -306.871 329.474 -207,37
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 3.310.307 3.163.365 -4,44
NET DÖNEM KARI/ZARARI 3.310.307 3.163.365 -4,44
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1 1
Kons
    NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 16.111.127 23.409.741 45,30
    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2.202.641 2.936.025 33,30
        Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.202.641 2.936.025 33,30
            Devlet Borçlanma Senetleri 983.313 1.138.799 15,81
            Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 195.388 55.273 -71,71
            Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 642.523 1.288.834 100,59
            Diğer Menkul Değerler 381.417 453.119 18,80
    BANKALAR 4.551.893 5.186.011 13,93
    PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 81.675 140.375 71,87
        İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 72.968 128.447 76,03
        Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 8.707 11.928 36,99
    SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 32.173.825 34.275.403 6,53
        Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 137.480 96.782 -29,60
        Devlet Borçlanma Senetleri 11.033.267 7.704.816 -30,17
        Diğer Menkul Değerler 15.512 23.631 52,34
    KREDİLER VE ALACAKLAR 115.218.483 145.736.271 26,49
        Krediler ve alacaklar 114.718.779 145.189.919 26,56
            Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 567.177 568.510 0,24
            Diğer 114.151.602 144.621.409 26,69
        Takipteki Krediler 2.154.482 2.476.333 14,94
        Özel Karşılıklar (-) 1.654.778 1.929.981 16,63
    FAKTORİNG ALACAKLARI 1.014.940 946.111 -6,78
    VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 11.048.779 7.728.447 -30,05
    İŞTİRAKLER (Net) 778.281 768.110 -1,31
        Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 86.722 96.644 11,44
        Konsolide Edilmeyenler 691.559 671.466 -2,91
            Mali Olmayan İştirakler 691.559 671.466 -2,91
    BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.620.153 3.406.441 -5,90
        Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 3.620.153 3.406.441 -5,90
    KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 1.384.455 2.034.122 46,93
        Finansal Kiralama Alacakları 1.606.625 2.327.421 44,86
        Faaliyet Kiralaması Alacakları 3.125 757 -75,78
        Diğer 103.719.477 119.468.747 15,18
        Kazanılmamış Gelirler (-) 225.295 294.056 30,52
    MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.139.784 2.234.328 4,42
    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 189.627 293.017 54,52
        Şerefiye 35.974 35.974
    YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 1.108.704 1.342.182 21,06
    VERGİ VARLIĞI 738.397 692.764 -6,18
        Cari Vergi Varlığı 34.424 26.221 -23,83
        Ertelenmiş Vergi Varlığı 703.973 666.543 -5,32
    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 73.295 68.649 -6,34
        Satış Amaçlı 73.295 68.649 -6,34
    DİĞER AKTİFLER 8.638.680 10.421.143 20,63
AKTİF TOPLAMI 201.074.739 241.619.140 20,16
    MEVDUAT 106.010.860 121.837.798 14,93
        Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2.291.383 2.369.051 3,39
    ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 760.440 1.197.345 57,45
    ALINAN KREDİLER 19.072.787 27.223.696 42,74
    PARA PİYASALARINA BORÇLAR 17.030.831 24.999.875 46,79
        İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 2.180.946 2.403.976 10,23
        Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14.830.427 22.595.899 52,36
    İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.476.363 10.076.844 55,59
        Bonolar 3.487.256 4.054.730 16,27
        Tahviller 2.989.107 6.022.114 101,47
    FONLAR 9.745 5.954 -38,90
        Müstakriz Fonları 9.745 5.954 -38,90
    MUHTELİF BORÇLAR 9.184.478 11.150.140 21,40
    DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4.884.994 4.817.122 -1,39
    KARŞILIKLAR 10.260.057 10.918.968 6,42
        Genel Karşılıklar 1.705.153 2.100.602 23,19
        Çalışan Hakları Karşılığı 406.691 413.496 1,67
        Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.651.413 4.801.240 3,22
        Diğer Karşılıklar 3.496.800 3.603.630 3,06
    VERGİ BORCU 631.853 405.870 -35,77
        Cari Vergi Borcu 624.583 403.271 -35,43
        Ertelenmiş Vergi Borcu 7.270 2.599 -64,25
    SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.893.576 3.090.902 63,23
    ÖZKAYNAKLAR 24.858.755 25.894.626 4,17
        Ödenmiş Sermaye 4.500.000 4.500.000
        Sermaye Yedekleri 4.261.752 2.329.096 -45,35
            Hisse Senedi İhraç Primleri 33.940 33.940
            Menkul Değerler Değerleme Farkları 2.613.053 680.397 -73,96
            Diğer Sermaye Yedekleri 1.615.938 1.615.938
        Kar Yedekleri 10.402.674 13.310.918 27,96
            Yasal Yedekler 2.031.309 2.286.486 12,56
            Statü Yedekleri 48.553 59.539 22,63
            Olağanüstü Yedekler 8.318.990 10.812.744 29,98
            Diğer Kar Yedekleri 3.822 152.149 3.880,87
        Kar veya Zarar 2.802.512 2.621.162 -6,47
            Net Dönem Karı/Zararı 3.412.022 3.235.921 -5,16
        Azınlık Payları 2.891.817 3.133.450 8,36
PASİF TOPLAMI 201.074.739 241.619.140 20,16
FAİZ GELİRLERİ 14.676.856 14.853.908 1,21
    Kredilerden Alınan Faizler 10.129.963 10.879.785 7,40
    Bankalardan Alınan Faizler 199.780 162.261 -18,78
    Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 7.762 14.374 85,18
    Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4.135.462 3.570.864 -13,65
        Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 99.255 55.878 -43,70
        Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2.494.658 2.277.936 -8,69
        Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1.541.549 1.237.050 -19,75
    Finansal Kiralama Gelirleri 107.110 126.046 17,68
    Diğer Faiz Gelirleri 96.779 100.578 3,93
FAİZ GİDERLERİ 7.834.591 7.172.014 -8,46
    Mevduata Verilen Faizler 5.409.094 4.797.189 -11,31
    Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 417.738 528.881 26,61
    Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1.476.204 1.165.751 -21,03
    İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 454.618 595.555 31,00
    Diğer Faiz Giderleri 76.937 84.638 10,01
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 6.842.265 7.681.894 12,27
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1.258.319 1.468.946 16,74
    Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.081.434 2.400.210 15,32
        Gayri Nakdi Kredilerden 194.994 236.835 21,46
    Verilen Ücret ve Komisyonlar 823.115 931.264 13,14
        Gayri Nakdi Kredilere 9.673 8.659 -10,48
TEMETTÜ GELİRLERİ 205.032 238.057 16,11
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 871.070 378.591 -56,54
    Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 767.177 181.749 -76,31
    Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 399.395 697.606 74,67
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4.559.561 4.615.411 1,22
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 13.736.247 14.382.899 4,71
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 1.291.545 1.654.701 28,12
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7.783.373 8.308.239 6,74
NET FAALİYET KARI/ZARARI 4.661.329 4.419.959 -5,18
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 12.317 9.922 -19,44
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4.673.646 4.429.881 -5,22
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 958.912 823.022 -14,17
    Cari Vergi Karşılığı 1.263.465 472.907 -62,57
    Ertelenmiş Vergi Karşılığı -304.553 350.115 -214,96
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 3.714.734 3.606.859 -2,90
NET DÖNEM KARI/ZARARI 3.714.734 3.606.859 -2,90
    Grubun Karı/Zararı (-) 3.412.022 3.235.921 -5,16
    Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 302.712 370.938 22,54
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1 1
Yatırımcı Masası