20 Aralık 2014 Cumartesi
11:38
BIST 10083.573DJI17.804EUR2,8294
BIST 30103.527DAX9.810USD2,3128

BURSA ÇİMENTO (BUCIM) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 5,32
% Fark -0.93
Hacim 636.526
Adet 118.822
En Yüksek 5,36
En Düşük 5,31
Tavan 5,87
Taban 4,79
Ağ. Ort. 5,33
Tarih 20.12.2014
Saat 17:38

Haftalık

En Yüksek 5,57
En Düşük 5,11
Önceki Kapanış 5,49

Aylık

En Yüksek 5,81
En Düşük 5,11
Önceki Kapanış 5,32

Yıllık

En Yüksek 6,14
En Düşük 3,71
Önceki Kapanış 4,12

Haberler

28.11.2014 - 10:49
KAP
***BUCIM***KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
28.11.2014 - 10:38
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri )
28.11.2014 - 08:58
KAP
***BUCIM***KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
20.11.2014 - 18:04
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
20.11.2014 - 17:08
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği )
11.11.2014 - 06:43
Interbank
*BURSA ÇİMENTO'NUN 2014 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 55.308.291 TL(ÖNCEKİ 25.503.215 TL)
10.11.2014 - 17:44
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
10.11.2014 - 17:43
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu )
10.11.2014 - 17:42
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
10.11.2014 - 17:42
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
10.11.2014 - 17:42
KAP
***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 68,09
Sermaye 105.815.808
F/K 9,30
Piyasa Değeri 562.940.099
Senet Sayısı 105.815.808

Bilanço

2012/12 2013/12 %
Kons
DÖNEN VARLIKLAR 253.714.267 316.168.849 24,62
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 39.677.968
Finansal Yatırımlar 2.555.398 2.555.398
Ticari Alacaklar 1.033.907 150.828.685 14.488,23
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 60.947
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 150.767.738
Diğer Alacaklar 3.265.405 2.038.887 -37,56
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 2.038.887
Stoklar 77.670.551 81.496.442 4,93
Peşin Ödenmiş Giderler 0 1.397.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 13.578
Diğer Dönen Varlıklar 22.387.583 7.899.379 -64,72
ARA TOPLAM 0 101.077.054
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 25.391.906
DURAN VARLIKLAR 215.331.629 185.372.429 -13,91
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 33.970.071
Maddi Duran Varlıklar 165.944.167 136.717.541 -17,61
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.020.863 2.454.487 21,46
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 2.454.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.565.866 5.730.347 -12,73
TOPLAM VARLIKLAR 469.045.896 501.541.278 6,93
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.868.076 101.077.054 28,16
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 20.981.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 12.256.299
Ticari Borçlar 33.288.971 48.811.786 46,63
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 128.044
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 48.683.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 3.762.512
Diğer Borçlar 0 1.334.780
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 1.026.719
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 308.061
Ertelenmiş Gelirler 0 8.403.510
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 994.316 2.973.568 199,06
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 1.238.019
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 1.238.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.072.608 1.315.021 -78,35
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.253.262 61.847.139 -11,97
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 45.782.833
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 13.705.520
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0 13.705.520
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.381.235 2.358.786 -46,16
Ö Z K A Y N A K L A R 319.924.558 338.617.085 5,84
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 254.934.405 267.678.952 5,00
Ödenmiş Sermaye 105.815.808 105.815.808
Özel Fonlar 32.865 32.865
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0 1.368.722
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.473.541 40.947.732 3,73
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0 95.328.922
Net Dönem Karı/Zararı 11.992.330 30.730.349 156,25
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 70.938.133
TOPLAM KAYNAKLAR 469.045.896 501.541.278 6,93
Hasılat 0 534.730.286
BRÜT KAR/ZARAR 0 105.825.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0 19.406.515
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0 54.666.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 7.829.622
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0 58.531.891
Finansman Gelirleri 0 733.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 0 47.623.954
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 208.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0 37.082.534
DÖNEM KARI/ZARARI 0 36.859.875
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0 36.859.875
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 5.962.542
- Ana Ortaklık Payları 0 28.990.596
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp) ertelenmiş vergi etkisi 0 471.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0 34.953.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0 34.953.138
Yatırımcı Masası