21 Aralık 2014 Pazar
11:54
BIST 10083.573DJI17.804EUR2,8294
BIST 30103.527DAX9.810USD2,3128

ALTINYAĞ (ALYAG) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 0,84
% Fark 3.70
Hacim 2.486.921
Adet 2.967.098
En Yüksek 0,86
En Düşük 0,82
Tavan 0,93
Taban 0,75
Ağ. Ort. 0,84
Tarih 21.12.2014
Saat 17:38

Haftalık

En Yüksek 0,86
En Düşük 0,79
Önceki Kapanış 0,82

Aylık

En Yüksek 1,01
En Düşük 0,78
Önceki Kapanış 0,81

Yıllık

En Yüksek 1,01
En Düşük 0,69
Önceki Kapanış 0,90

Haberler

18.12.2014 - 16:15
KAP
***ALYAG* *ARTI* *KRSAN***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
18.12.2014 - 15:52
KAP
***ARTI* *ALYAG* *KRSAN***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
18.12.2014 - 15:31
KAP
***ARTI* *ALYAG***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
18.12.2014 - 15:07
KAP
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
16.12.2014 - 14:13
KAP
***ARTI* *ALYAG***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
16.12.2014 - 13:42
KAP
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
12.12.2014 - 09:08
KAP
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri )
11.12.2014 - 17:54
KAP
***KRSAN* *ALYAG* *ARTI* *ETILR***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
11.12.2014 - 17:49
KAP
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
08.12.2014 - 18:08
KAP
***KRSAN* *ALYAG* *ARTI* *ETILR***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
26.11.2014 - 17:32
KAP
***KRSAN* *ALYAG* *ARTI* *ETILR***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 35,67
Sermaye 60.000.000
F/K 405,47
Piyasa Değeri 50.400.000
Senet Sayısı 60.000.000

Bilanço

2012/09 2013/09 %
Kons
DÖNEN VARLIKLAR 14.029.589 15.831.669 12,84
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 1.628.240
Ticari Alacaklar 1.965.340 3.950.496 101,01
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 3.950.496
Diğer Alacaklar 595.796 148.960 -75,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 1.185.042
Stoklar 1.843.613 7.353.343 298,86
Peşin Ödenmiş Giderler 0 585.130
Diğer Dönen Varlıklar 2.739.410 1.185.042 -56,74
ARA TOPLAM 0 16.915.300
DURAN VARLIKLAR 35.493.209 52.420.571 47,69
Maddi Duran Varlıklar 35.361.987 51.004.114 44,23
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 131.017 831.327 534,52
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 831.327
TOPLAM VARLIKLAR 49.522.798 68.252.240 37,82
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.465.715 16.915.300 25,62
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 7.697.858
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 450.501
Ticari Borçlar 2.540.670 680.509 -73,22
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 680.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 381.792
Diğer Borçlar 29.049 5.448.571 18.656,48
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 2.127.462
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 3.321.109
Ertelenmiş Gelirler 0 1.450.390
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 755.585
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 58.085
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 697.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 50.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.570.256 3.540.052 37,73
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 731.653
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 598.430
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0 598.430
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.594 2.209.969 2.054,09
Ö Z K A Y N A K L A R 33.486.827 47.796.888 42,73
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.408.825 47.683.845 42,73
Ödenmiş Sermaye 60.000.000 60.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 25.378.149
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 25.378.149
Net Dönem Karı/Zararı -8.279.979 1.620.435 -119,57
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 113.043
TOPLAM KAYNAKLAR 49.522.798 68.252.240 37,82
Hasılat 0 32.975.684
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -3.326.021 4.361.052 -231,12
BRÜT KAR/ZARAR -3.326.021 4.361.052 -231,12
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0 810.700
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0 1.153.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 441.423
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0 1.594.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -7.405.560 980.997 -113,25
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 0 637.157
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 637.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.032.461 1.618.154 -123,01
DÖNEM KARI/ZARARI -8.278.922 1.618.154 -119,55
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0 1.618.154
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 39.434
- Ana Ortaklık Payları 0 15.190.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 13.611.740
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları 0 13.797.830
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0 13.611.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -5.506.071 15.229.894 -376,60
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0 15.229.894
Yatırımcı Masası