Ana Sayfa***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Ekim 2017 - 18:07 www.borsagundem.com

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.10.2017
Genel Kurul Tarihi 14.11.2017
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 22/09/2017 tarih, 2017/33 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince "Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.244.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.656.000 TL artırılarak 23.900.000 TL'ye çıkarılması, çıkarılacak yeni payların söz konusu yönetim kurulu kararımızda belirlenen esaslar dahilinde Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'e tahsisli surette satılması", keza 22/09/2017 tarih, 2017/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince "Şirketimiz ilişkili taraflarından Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BESLER") sermayesini temsil eden payların tamamının, 904.500.000 TL bedel karşılığında, Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'den Şirketimizce satın alınması" Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (g) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem tanımına girmektedir. İşbu nedenlerle genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 0,01 TL nominal değerli payın (Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir) 50,47 TL/1 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
4 - İşbu gündemin yukarıda üçüncü maddesi ile yapılan bilgilendirme çerçevesinde, ("BESLER") sermayesini temsil eden payların tamamının toplam 904.500.000 TL karşılığında, Şirketimizce ilişkili taraflardan satın alınması ve planlanan tahsisli bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve fonun bir kısmının ("BESLER") paylarının satın alınmasından kaynaklanan ileride oluşacak ilişkili taraflara olan satın alma bedeli karşılığı olan borçların kısmen ödenmesinde kullanılacak olmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (g) bendi kapsamında genel kurulun onayına sunulması,
5 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KERVT İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilgili gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 14/11/2017 Salı günü saat 12:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636218


BIST