Ana Sayfa***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Haziran 2017 - 18:10 www.borsagundem.com

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 90.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRYO00025 30.000 30.000 100,00000 1 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRYO00025 Hamiline
B Grubu, AVTUR, TREMRYO00017 44.970.000 44.970.000 100,00000 1 B Grubu B Grubu, AVTUR, TREMRYO00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 45.000.000 45.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 09/06/2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
1- 21.12.2016 tarihinde KAP' ta duyurulmuş olan Mülkiyeti bağlı ortağımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olan Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde kain 2261 Ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde ortak olarak gerçekleştirilecek Otel-Yurt-AVM projesi başta olmak üzere şirketimiz yatırımlarında kullanılmak amacıyla şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 225.000.000- TL (İkiyüz yirmi beş milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 45.000.000-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000 -TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nakit artırılarak (%100 bedelli) 90.000.000 -TL (Doksanmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,
2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) kısıtlanmayarak hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkının nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmak üzere rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına,
3- Yapılacak sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden Borsada tasarruf sahiplerinin yüklenimine açılmasına,
6- Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den en iyi gayret esası ile aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,
7- Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına,
8- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611881


BIST